تبلیغات
نوای خوش تاک - تاریخچه تاکستان
جمعه 4 دی 1388

تاریخچه تاکستان

   نوشته شده توسط: رضا طاهرخانی    

 
شهر تاکستان در گذشته «سیاده» یا «سیادهن» نامیده مى‌شد و به سرزمین تات‌ها معروف بود. این شهر از سابقهٔ‌ تاریخى طولانى برخوردار است و در دوران ساسانیان ، ‌ شهرى آباد بوده و از موقعیت ممتازى برخوردار بوده است. آثار گچ‌برى جالب مربوط به دورهٔ ساسانى که در «تپهٔ خندو» واقع در شمال شرقى تاکستان به دست آمده‌اند ، نشانه‌اى از آبادانى این منطقه در آن دوران است. حمداللّه مستوفى در کتاب نزهه‌القلوب از تاکستان به نام «سیادهان» نام برده است و در لغت‌نامهٔ دهخدا ، نام گذشتهٔ این شهر ، «سیادهن» ذکر شده است. بنا به برخى اقوال ، «سیادهن» یا «سیادهان» شکل تغییریافتهٔ واژهٔ «سه‌دهان» بوده و آن نیز صورت معرب «سه‌دژان» پارسى است. هم‌چنین ، بر روى کتیبه‌اى یونانى مربوط به ۲۳۰۰ سال قبل ، موسوم به «پئوتین گرایا» نام «سیادهن» حک شده است. شهرستان تاکستان یکى از قطب‌‌هاى کشاورزى استان قزوین مى‌باشد و در مسیر جادهٔ اصلى تهران به اروپا واقع شده است.